Inskolning eller introduktion i förskolan

Ska ditt barn börja i förskolan i höst? Grattis! Eftersom vi vet att det är en stor händelse för hela familjen, och för att introduktionen till förskolans värld ska bli trygg och glädjefylld, har Pysslingen Förskolor utarbetat en tydlig gemensam strategi. Strategin innehåller tre steg som ser till att familjen får stöd innan, under och efter introduktionen. Syftet är att i ännu högre grad ta hänsyn till familjens behov och förutsättningar.
glad mamma som sitter med barn i knät på en sten ute

- Vårt mål är att introduktionen i förskolan ska vara en trygg, spännande och lustfylld upplevelse för hela familjen, säger Janos Abonyi, kvalitetsutvecklare i Pysslingen Förskolor.

 - För oss handlar det om att underlätta förskolevalet, att stötta under introduktionen när barnet börjar i förskolan och att följa upp efteråt för att ta reda på hur vårdnadshavarna upplevt introduktionen, säger Janos.

Smygstart av introduktionen

När vårdnadshavarna har tackat ja till förskoleplatsen smygstartar vi introduktionen genom att skicka dem information om hur introduktionen går till. Barnet får också boken “Pyss går till förskolan”, en bok som även finns som film.

- Boken är ett enkelt och roligt verktyg som vårdnadshavarna kan använda för att prata med sitt barn om förskolan och förbereda barnet för vad som komma skall, säger Janos.

Utgår från familjens behov

Vi anpassar introduktionen efter varje familjs behov och förutsättningar. Före starten i förskolan blir familjen kontaktad av våra pedagoger som ställer frågor för att lära känna vårdnadshavare och barn, för att kunna bemöta familjen på bästa sätt redan från första början. Pedagoger och vårdnadshavare planerar introduktionens upplägg tillsammans.

Föräldraaktiv introduktion

Vårdnadshavaren är barnets trygga famn och det är därför viktigt att hen är med barnet den första tiden i förskolan. Genom att aktivt delta med sitt barn i sångstunder, matstunder och annat visar vårdnadshavaren att förskolan är en trygg plats att vara på.

Utvärdering

Efter avslutad introduktion följer vi upp vad familjen tyckte om introduktionen, dels i form av ett samtal med barnets pedagoger, dels i form av ett frågeformulär.

- Vårdnadshavarnas åsikter är enormt värdefulla för att vi hela tiden ska kunna utveckla introduktionen för barn och vårdnadshavare, avslutar Janos.

Kontakta gärna någon av våra förskolor om du har frågor om introduktionen i förskolan.

Läs också

Mer om introduktion i Pysslingen Förskolor hittar du här.

porträttbild av Janos Abonyi

Janos Abonyi, Pysslingen Förskolor

pappa, baby och pedagog sitter på golvet och pratar