Högt betyg för lärmiljö och pedagoger

Nöjda vårdnadshavare i Pysslingen förskolor
Antalet vårdnadshavare som är nöjda med Pysslingen Förskolor har ökat från förra årets redan goda resultat. Nio av tio är nöjda eller mycket nöjda, och mest nöjda är de med pedagogerna och den stimulerande lärmiljön.

Pysslingen Förskolor mäter regelbundet både vårdnadshavares och medarbetares nöjdhet med verksamheten. Resultaten ökar eller ligger kvar på en hög nivå, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.

- Mest glädjande är att det är så många som är nöjda med det mest grundläggande, nämligen våra pedagoger och vår lärmiljö, tillägger hon.

Högt och stabilt resultat

Nöjdheten med pedagogerna ligger högt och stabilt på 92 procent, men andelen som tycker att lärmiljön är stimulerande har ökat betydligt från förra året, från 86 till 90 procent.

-Det visar tydligt att våra insatser har gett utdelning, vilket är positivt. Men vi ser också i svaren att i behöver göra lite mer när det gäller utemiljön, säger Veronica Rörsgård.

Såväl trivsel som trygghet ligger också högt, 93 procent, och här har tryggheten ökat med en procentenhet från förra årets mätning.

-Även det är glädjande eftersom vi mycket medvetet har satsat på trygghetsarbetet, bland annat med våra regelbundna trygghetsvandringar med barnen. Att vi dessutom får så högt betyg under en pandemi, känns såklart extra skönt, säger Veronica Rörsgård.

Många vill rekommendera

Allt detta sammantaget gör att många vårdnadshavare också kan tänka sig att rekommendera Pysslingens förskolor till andra, vilket är ett tydligt tecken på att man uppskattar verksamheten. Även här har andelen ökat något från förra årets mätning.

Också bland medarbetarna är det många som skulle rekommendera Pysslingen förskolor som arbetsplats. Nästan alla tycker att de har ett meningsfullt arbete och delar Pysslingens värderingar. De flesta tycker också att deras kompetens utnyttjas på rätt sätt.

- Det är både glädjande och nödvändigt. Att våra medarbetare trivs är en förutsättning för att barnen är trygga och utvecklas och att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten, säger Veronica Rörsgård.