Hela Pysslingen skapade läslust

Figurerna Pyss och Ling sitter i en soffa med en sagobok mellan varandra
I torsdags förra veckan arrangerade alla våra förskolor temadagen "Hela Pysslingen skapar läslust" i syfte att belysa vikten av läsning och skapa intresse för olika språk. Här bjuder vi på ett axplock av aktiviteter som hölls runtom i vår verksamhet dagen till ära.

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag där det bubblade lite extra av aktiviteter, läslust och språkträning ute på alla våra förskolor.

- Språkutveckling är avgörande för barns trygghet och identitet och något vi arbetar med löpande i vår verksamhet, men det är roligt att sätta fokus på detta extra mycket under en specifik dag, säger Anna Barrner, Marknadschef för Pysslingen Förskolor.

Exempel på aktiviteter som hölls på våra förskolor:

Här hade barn och pedagoger under en tid arbetat tillsammans med boken Den vita kattens längtan. Barnen fick sedan skapa en egen tolkning på rim som de dramatiserade och blev till en film.

På denna förskola byggde man upp en spännande sagostig med miljöer ur boken Historien om någon. Barnen erbjöds också att ta del av sagor och berättelser i olika former; vanliga böcker, digitalt biblioteket, via TV-skärmen och genom att lyssna på berättelser ”live”. Barnen hade även möjlighet att skapa sagofigurer och göra egna sagor med hjälp av en sagomaskin.

Förskolan fick besök av författaren Emi Gunér som berättade om sitt yrke och hade spännande boksamtal med barnen.

barn, pedagog och författaren Emi Gunér med en bok sitter på en matta

Här fick man finbesök av självaste Pippi och lyssnade på sagor på olika språk.

Bild med barn och pedagog som gör Pipp Långstrumpteater

Tillsammans med Pyss och Ling reste barn och pedagoger jorden runt med hjälp av verktygen Google Home och Polyglutt. Barnen fick ställa frågor om länderna, lyssna till de olika språken och dansa till musik från olika kulturer.

Jordglob, bild av Pyss och Ling och barnben på en matta

Fakta

"Hela Pysslingen skapar läslust" hölls i samband med den Internationella dagen för modersmål, instiftad av Unesco, som ägde rum den 21 februari.

För att sammanställa den forskning som finns om språkutveckling och hitta eventuella luckor att fylla har Pysslingen Förskolor, tillsammans med ett antal andra huvudmän, inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). Arbetet ska resultera i ett vägledande material för förskolornas arbete med språkutveckling.

Sedan hösten 2020 använder Pysslingen Förskolor det digitala biblioteket Polyglutt , som barn och vårdnadshavare även har tillgång till i hemmet – och på flera olika språk. Under året fortsätter satsningen på språkutveckling i våra förskolor. Bland annat avsätter alla förste förskollärare 20 procent av sin arbetstid för att ta fram en plan för hur språkutvecklingen kan stärkas.