Hållbar utveckling - temadag lyfter förskolans uppdrag

Den 2 juni går Pysslingen Förskolors hållbarhetsdag av stapeln. En dag som handlar om att uppmärksamma allt som görs inom Pysslingen för att verka för ett hållbart samhälle. Dagen arrangeras i anslutning till internationella världsmiljödagen.
Pedagog och barn bland odlingslådor på förskolan

-Syftet är att öka medvetenheten om hur vi inom förskolan kan bidra till ett hållbart samhälle. Förskolan har en viktig roll när det kommer till att lära barn om olika perspektiv kopplat till hållbar utveckling, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.

Positiv framtidstro

Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro och i förskolans läroplan står tydligt att utbildningen inom förskolan ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling.

-Vi ser många initiativ kring hållbar utveckling inom vår verksamhet, både kopplat till miljön men även till den sociala hållbarheten, säger Veronica Rörsgård. 

På hållbarhetsdagen ges möjligheten för förskolorna att visa upp olika initiativ, allt från odling och sopsortering till kompostering och återvinningsbyggen. Många passar även på att bjuda in vårdnadshavare för att sprida kunskapen vidare. Inför dagen släpps även en film som gjorts tillsammans med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) om just återvinning kopplat till deras koncept Materialvärlden riktat till förskolor.

För mer information

Veronica Rörsgård
Chef Pysslingen Förskolor
AcadeMedia
Tel: +46 (0)730-551720
Epost: veronica.rorsgard@academedia.se