Forskningssamarbete om hållbarhet

Som förskola är det självklart att arbeta för framtidstro och hopp om en hållbar värld. Därför inleder Pysslingen Förskolor nu ett samarbete om hållbarhet med forskningsinstitutet Ifous. Forskningssamarbetet inleds först till hösten, men startskottet går redan den 3 juni – på Pysslingen Förskolors egen hållbarhetsdag.

Hållbarhet är ett av de övergripande målen för Pysslingen Förskolor. Att säkra barnens trygga start i livet, hushålla med resurser och värna miljön är stommen i det arbetet.

- Men vi vill kunna göra mer för att bidra till ett hållbart samhälle, säger Pysslingen Förskolors kvalitetschef Sara Lindberg.

- Genom forskningssamarbetet med Ifous hoppas vi få konkreta exempel på vad som faktiskt ger effekt och hur vi kan jobba mer medvetet framöver.

Inleds till hösten

Ifous-samarbetet inleds till hösten och pågår under tre år. Arton förskolor deltar aktivt, men resultatet kommer att spridas och användas i alla Pysslingens förskolor. 

- Uppdraget är att ta reda på hur vi kan arbeta för att innehållet i förskolan ska bidra till en hållbar framtid, säger Sara Lindberg och understryker att det lika mycket handlar om ledningens arbete som arbetet med barnen.

Flera dimensioner

Arbetet med hållbarhet utgår från det sociala, det ekonomiska och det ekologiska ansvaret. Och det börjar redan i förskolan. Genom att ge alla barn en likvärdig start i livet, främja inkludering, skapa medvetenhet och arbeta för en trygg och stimulerande miljö, vill Pysslingen Förskolor motverka utanförskap och skapa medvetenhet.

- Här jobbar vi bland annat med tidig språkstimulans, rörelseglädje och medvetenhet om den egna påverkan på miljön för att skapa förutsättningar för barnen att senare i livet kunna delta i samhället på ett ansvarsfullt och lösningsfokuserat sätt, säger Sara Lindberg.

Kokbok i hållbarhetens tecken

I den kokbok som nyligen lanserades, I vårt kök med Pyss och Ling, kombineras flera dimensioner av hållbarhet genom recept som både gynnar miljön och motverkar svinn.  

- Förhoppningsvis leder vår medverkan i Ifous-programmet till fler idéer på hur vi konkret kan arbeta för att verka för ett mer hållbart samhälle, redan nu och på lång sikt, säger Sara Lindberg.