Fem tips för att främja barns språkutveckling

Språkutveckling är en viktig del av förskolans uppdrag, men vilka är de bästa tipsen på vad som fungerar i praktiken när det handlar om att stimulera utvecklingen av ett rikt språk?

1. Använd naturliga situationer 

Språkutveckling sker hela tiden och är en stor del av vardagen. Därför är till exempel matstunden och påklädning i hallen naturliga situationer för att skapa samtal med barnen. “Kan du skicka mjölken?” eller “Nu ska vi ta på vantarna” är fraser som en pedagog repeterar och upprepar många gånger. Upprepning är viktigt för att utveckla såväl ordförråd som ordförståelse. Repetera, repetera, repetera! 

2. Utgå från barnets intresse

Det är viktigt att identifiera och hjälpa barnet att utvecklas utifrån dennes nivå och intresse. Individnivån måste finnas för att alla barn ska få det alla barn har rätt till. Är barnet intresserat av djur? Tåg? Bilar? Utgå från barnets intresse och lek rollekar eller andra lekar i lärmiljön. Jobba språkstärkande för att utveckla ordförråd och ordförståelse. När ämnet engagerar lär sig barn fortare!

3. Skapa inspirerande lärmiljöer

Lärmiljön är en central och viktig del i språkutvecklingen och något Pysslingen Förskolor satsar mycket på. Det är avgörande att utforma lärmiljöerna så att barnen vill och vågar prova nya saker. De ska inspirera till utforskande och lärande. Uppmuntra, utforska och utmana!

4. Lek!

Att erbjuda spel, böcker och olika bokstavsaktiviteter brukar vara populärt i förskolan. Det handlar om att göra språkutvecklingen lekfull och rolig. Spel är ett bra sätt att träna upp andra delar av språkförmågan, som till exempel att kunna se olika ansiktsuttryck kopplat till en känsla, olika tonlägen hos medspelande eller kroppsspråk som liten bekymrad rynka mellan ögonen. Boken som verktyg är lite mer självständigt. Att kunna bläddra och peka. Många erbjuder ett mindre bibliotek på förskolan dit man kan gå för att låna eller byta ut böckerna.

5. Sjung, rimma och ramsa

Att upptäcka vilka ord som rimmar med varandra och hur ett ljud kan ändra ett ords betydelse ökar barnens språkmedvetenhet på ett roligt sätt. Just rim och ramsor är ett av de absolut vanligaste verktygen förskolan använder sig av. Sånglekar med rörelser, som till exempel “Björnen sover” är också uppskattade verktyg eftersom det engagerar flera sinnen hos barnen.

Språkutveckling sker i samspel

Med enkla knep stimuleras lätt barnens lust att lära sig nya ord och utveckla sitt språk. Att kommunikation och språk utvecklas i samspel mellan människor, barn som vuxna, är grunden till att förskolan är en betydelsefull plats för barns språkutveckling.

Det här är den sista delen i artikelserien om språkutveckling i förskolan. En serie där vi belyst språkutveckling ur ett antal olika perspektiv.

Läs också dessa artiklar