Barnens rättigheter ständigt i fokus på Pysslingen Förskolor

porträttbild av pojke i utomhusmiljö på förskolan
I en ny rapport från UNICEF Sverige slås fast att inget av världens länder lyckas ge barnen tillräckliga utvecklingsmöjligheter när det gäller hälsa, miljö och framtid. Det är en oroande utveckling och alla behöver göra mer och arbetet börjar redan i förskolan, anser Veronica Rörsgård, chef för AcadeMedias förskolor i Sverige.

– Förskolans roll har aldrig varit så viktig som idag. En bra förskola skapar likvärdighet för alla barn att bli trygga och nyfikna på lärande och kan kompensera för olikheter i förutsättningarna, säger hon.

Idag är det barnkonventionens dag. Det uppmärksammas av UNICEF Sverige med en rapport och ett seminarium om läget för världens barn. Forskningen visar att i arbetet med barns rättigheter är förskolan central. En genomgång av internationell forskning som kom förra året visar också att barn som gått i förskola i större utsträckning går en längre utbildning och har högre sysselsättningsgrad och lön som vuxna. 

Trygghetsvandringar stärker barnens röst

Inom Pysslingen förskolor har man länge arbetat för att öka likvärdigheten och för att skapa trygga och utvecklande förskolor för barnen, bland annat genom att systematiskt följa upp och ständigt utveckla verksamheten, men också genom flera konkreta åtgärder som stärker barnens rättigheter. Ett sådant exempel är Pysslingens trygghetsvandringar. Det är en metod för att ge alla barn möjlighet att förmedla sina tankar och känslor om förskolans inne- och utemiljö och vad som kan göras för att komma tillrätta med otrygga och osäkra miljöer. Som stöd finns känslokort för att underlätta för barnen att beskriva hur de uppfattar miljöerna. 

Det är ett konkret steg, menar Veronica Rörsgård, men arbetet med att stärka barnens rättigheter måste fortgå hela tiden på alla nivåer.

– Barnkonventionens dag kan fungera som en påminnelse om hur viktigt det är att ständigt fortsätta arbetet med att leva upp till konventionen och reflektera över hur långt vi har kommit, säger hon.

Fakta: Barnkonventionens dag

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. Då rekommenderades första måndagen i oktober, men regeringar fick själva frihet att välja datum. I Sverige har sedan dess första måndagen i oktober varit Internationella Barndagen.