"Ledningsteam ger trygghet"

Pysslingens sätt att organisera och leda arbetet i förskolorna väcker uppmärksamhet. Läraren.se skriver om ledningsteamen och hur de påverkar verksamheten. Rektor Sara Jiveskog berättar att det var just organisationen som lockade henne till Pysslingen. https://www.lararen.se/chefochledarskap/fokus/ledningsteam-ger-trygghet

bild av artikel från läraren.se med intervju med Sara Jiveskog