×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Barnens tankar, funderingar och frågor är viktiga.

Grön Flagg - hållbarhet

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med barnen bygger vi vår gemensamma framtid.

Egen kock - mat lagad från grunden

Med hållbar utveckling i åtanke tillagar vår kock varierande mat med ekologiska råvaror.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Arkipelagen är den kreativa förskolan i Gustavsberg

Pysslingen Arkipelagen är förskolan i Gustavsberg där barnen får vara i fokus med möjlighet till lek och lärande i en inspirerande miljö. Vi arbetar med Reggio Emilia-pedagogik som innebär att vi tror på att varje barn är kompetent och kan uttrycka sig på sitt sätt. Vi strävar efter att vara en kreativ och utforskande förskola där barnen får leka och lära varje dag.

En förskola på Värmdö med lärande i inspirerande miljöer

Här på Arkipelagens förskola på Värmdö tar vi tillvara på naturen och erbjuder barnen lek och lärande i inspirerande miljöer. Det är viktigt att barnen får upptäcka mer än vår förskola på Värmdö, därför har vi skogsutflykter varje vecka. På våra utflykter får barnen utforska och upptäcka vår natur och lära sig mer om hur vi ska värna om vår miljö. Flera gånger per termin har vi dessutom gemensamma utflykter med alla barn på skolan. Detta för att främja relationer mellan barnen men även mellan barn och pedagoger.

Den hållbara förskolan i Gustavsberg

För att bidra till en bättre värld är vi på Arkipelagens förskola i Gustavsberg med i hållbarhetsprogrammet Grön Flagg. Målet är att varje barn ska få kunskap och förståelse om vad som krävs för en hållbar framtid. Med ett unikt lärandeprogram engagerar vi barnen som får påverka och bidra till en bättre skola och ett mer hållbart samhälle. Lärande kombineras med praktiska egenskaper och ger barnen de bästa förutsättningarna både i skolan och hemma. 

Här kan du läsa mer om Arkipelagen