×
 

Vår inriktning

Utforskande arbetssätt med inspiration från Reggio Emilia

Vi lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Barnens tankar, funderingar och frågor är viktiga. Vi utgår från att barn är kompetenta och har minst 100 olika språk att uttrycka sig med. Våra lärmiljöer, inne och ute, utgår från barnens intressen. Miljöerna ska väcka nyfikenhet och locka till fortsatt lärande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Arkipelagen är den kreativa förskolan i Gustavsberg

Pysslingen Arkipelagen är förskolan i Gustavsberg där barnen får vara i fokus med möjlighet till lek och lärande i en inspirerande miljö. Vi arbetar med Reggio Emilia-pedagogik som innebär att vi tror på att varje barn är kompetent och kan uttrycka sig på sitt sätt med hjälp av 100 olika språk. Vi tar väl tillvara på barnens tankar, funderingar och frågor. Arkipelagen strävar efter att vara en kreativ och utforskande förskola där barnen får leka, lära och utmanas utifrån just sin nivå varje dag.

En förskola på Värmdö med lärande i inspirerande lärmiljöer

Här på Arkipelagens förskola på Värmdö tar vi tillvara på naturen och erbjuder barnen lek och lärande i inspirerande lärmiljöer. Det är viktigt att barnen får upptäcka mer än vår förskola i Värmdö, därför gör vi skogsutflykter varje vecka. På våra utflykter får barnen utforska och upptäcka vår natur och lära sig mer om hur vi ska värna om vår miljö. Att barnen får röra sig i skog och mark främjar deras rörelseglädje och koncentrationsförmåga. Flera gånger per termin har vi dessutom gemensamma utflykter med alla barn på skolan. Detta för att främja relationer mellan barnen men även mellan barn och pedagoger.

Här kan du läsa mer om Arkipelagen.