×
 

Resultat i Ängsbackens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar på att Vi är väldigt stolta över årets resultat där över 90 procent av de svarande är nöjda med förskolan som helhet och mer än 90 procent kan rekommendera förskolan. Särskilt nöjda är vi med resultatet med kommunikationen som ökat till 94 procent. Det visar att vårt arbete med information till vårdnadshavarna har gjort skillnad.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.