×
 

Pojke vattnar plantor

Om Ängsbacken

Mötet med varandra

Att lära sig om socialt samspel, att vara en bra kompis, att känna delaktighet och skapa förståelse för omvärlden och våra medmänniskor är basen i vår pedagogiska verksamhet.

Inflytande och kreativitet

Vi ger alla barn möjligheter att självständigt påverka sin dag på förskolan. Tillsammans fördjupar vi oss i barnens frågor och funderingar i olika projekt, vilket också blir synligt i de pedagogiska miljöerna Vi erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sig genom skapande, sång, dans, drama samt digitala verktyg för att förstärka barnens upplevelser och intressen.

Naturvetenskap

I vår naturvetenskapliga profil utgår vi utifrån barnens frågor och funderingar för olika naturvetenskapliga ämnen I det arbetet jobbar vi också med hållbar utveckling utifrån ämnet vi har i fokus på just nu. Vi har också ett nära samarbete med köket, där vår kock gärna bidrar med sin kunskap om matens väg från jord till tallrik. 

Utomhusvistelse

Vi är ute med barnen två gånger per dag. I området har vi en liten gård som vi har tillgång till. Där tillför vi lekmaterial och aktiviteter som utmanar barnen utifrån deras intressen. Vi går ofta på utflykt i natur och samhälle för att förstärka barnens lekar och rörelseglädje.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar