×
 

Hej Sandra!

Sandra Bäckström jobbar som förskollärare på Ängsbacken sedan 2014. Hon uppskattar det naturnära läget samt att arbeta på en mindre förskola där alla känner alla.

Sandra Jansson pedagog Pysslingen Förskolor

Namn:: Sandra Bäckström
Jobbar som:: Förskollärare

  Vad gör Ängsbacken till en så bra plats för våra barn?

  - Det är en liten förskola med kunniga pedagoger som följer barnens intressen och behov i utformandet av utbildningen och undervisningen. Vi har ett tillåtande och nyfiket klimat och är inte rädda för att pröva nya saker. Vår innemiljö är föränderlig för att utmana barnen där de befinner sig för tillfället.

  - Genom att vi är en liten förskola med två avdelningar som samarbetar mycket så får barnen möjligheten att lära sig av varandra och övergången från yngrebarnsavdelningen till äldrebarnsavdelningen blir naturlig. Barnen kan utforska, uttrycka sig och skapa goda relationer i ett mindre, lugnare sammanhang.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan?

  - Det är att Ängsbacken är en mindre förskola där alla känner alla och det är möjligt för mig att följa barnens utveckling från start tills att de går vidare till förskoleklass. Sedan uppskattar jag att vi har nära till skogen och olika parker, vilket öppnar upp för utforskande av vår närmiljö.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  - För mig är det viktigt att kunna möta barnens vårdnadshavare och andra viktiga vuxna med öppenhet, vänlighet och tydlig kommunikation. En god kommunikation är grunden för ett gott samarbete och samverkan mellan hemmet och förskolan.

  - Jag önskar se att vårdnadshavarna känner sig trygga i att vi pedagoger alltid har deras barns bästa som ledstjärna i vårt arbete.

  Namn:: Sandra Bäckström
  Jobbar som:: Förskollärare