×
 

Hej Karolina!

Karolina Kronstrand har arbetat som barnskötare på Ängsbacken sedan 2017. Hon är engagerad i barns inflytande och jobbar för att barnen ska känna lust att lära.

Karolina Palm barnskötare Pysslingen Förskolor

Namn:: Karolina Kronstrand
Jobbar som:: Barnskötare

  Vad gör Ängsbacken till en så bra plats för våra barn?

  - Vi har en genomtänkt barnsyn där vi arbetar mycket utifrån barns inflytande. Vi formar verksamheten utifrån barnens intressen samt erfarenheter. Vi vill att barnen ska känna lust att lära sig. Hos oss på Ängsbacken får barnen uttrycka sina känslor, bilda nära och trygga relationer samt utforska sin omvärld. 

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan?

  - Det jag gillar mest med att vara pedagog på Ängsbacken är att jag får chansen att vara med på barnens utvecklingsresa, från att de är små till att de ska börja skolan. Jag gillar även att Ängsbacken är en liten förskola, vilket gör att vi samarbetar nära mellan avdelningarna och på så sätt kan fortsätta barnens utveckling på en konkret sätt. Alla känner alla och det blir en familjär arbetssituation. 

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  - Att ha gott samarbete mellan mig som pedagog och vårdnadshavare är viktigt då det ska gynna båda parter. Det är viktigt för mig att vårdnadshavaren ska kunna känna tillit och trygghet till mitt och kollegornas arbete.

  - I mitt arbete som pedagog möter jag många människor från olika kulturer, då är de viktigt att man kan ha en god relation samt att man kan samarbeta på ett sätt som gör att det gynnar båda parter. 

  Namn:: Karolina Kronstrand
  Jobbar som:: Barnskötare