×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap och teknik

Upptäckarglädje och nyfikenhet. Naturvetenskap och teknik finns överallt – arbete utgår från barnens nyfikenhet och frågor för naturvetenskapliga fenomen.
Flickor skapar på förskola

Värdegrund

Vår verksamhet bygger på möten mellan människor och att vara en bra kompis. Vi erbjuder barnen ett omsorgsfullt lärande genom vårt goda värdegrundsarbete.
nyfiket barn har fångat en snigel pysslingen förskola

Utomhusvistelse

Barnen är utomhus två gånger per dag. Vi går ofta på utflykt i natur och samhälle för att förstärka barnens lekar och rörelseglädje.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Den personliga förskolan i Saltsjö-Boo

Ängsbackens förskola i Saltsjö-Boo i Nacka är en liten och personlig förskola med engagerade pedagoger. Vi tar oss tid för barnen och ger varje barn möjlighet att själva kunna påverka sin dag på förskolan. Våra pedagoger finns alltid till hands för att lyssna och fördjupa sig i barnens funderingar och uppmuntrar och utmanar dem att prova nya saker med utgångspunkt i deras individuella förutsättningar. Två gånger per dag går vi ut tillsammans till vår egen gård eller på utflykt i naturen, där barnen får leka och lära sig nya saker i spännande miljöer.

Aktivt värdegrundsarbete

En viktig hörnsten i vår verksamhet är ett aktivt värdegrundsarbete. Vår målsättning är att bidra till att barnen blir trygga individer med ett sunt och solidariskt förhållningssätt gentemot andra människor. Vi utgår från alla människors lika värde och uppmuntrar barnen att tro på sin egen förmåga och lär dem att se olikheter som en tillgång.  

Förskolan i Nacka med naturvetenskaplig profil

Ängsbackens förskola i Saltsjö-Boo har en naturvetenskaplig profil med fokus på hållbar utveckling. Detta innebär i praktiken att ett naturvetenskapligt lärande genomsyrar vår dagliga verksamhet på förskolan. Vi tar tillvara på barnens naturliga nyfikenhet för att lära dem om samband som rör människor, djur och natur och strävar efter att ge barnen kunskap och förståelse kring vad som krävs för att skapa en hållbar värld.

Här kan du läsa mer om Ängsbacken.