×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Natur

Vår verksamhet sker till stora delar utomhus. Naturen berikar även våra kreativa lärmiljöer som präglas av hållbart och föränderligt material.

Omvärlds-perspektiv

Vi använder oss av omvärldens och närmiljöns möjlighet i verksamheten. Med hjälp av digital teknik söker vi svar på små och stora frågor tillsammans med barnen.

Rörelse

Genom fysisk aktivitet och vistelse i naturen väcker vi barnens rörelseglädje. Rörelse skapar hälsa, välbefinnande och en stark laganda.

Så här ser det ut hos oss!

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Agnesberg är förskolan i Solna med ett stort omvärldsperspektiv

Pysslingen Agnesberg är förskolan i Solna där barnens intressen och erfarenheter får stå i fokus. Vi arbetar med ett stort omvärldsperspektiv och främjar barnens nyfikenhet på våra omgivningar. Utflykter och studiebesök till vår närmiljö är stående aktiviteter under läsåret och här ges möjlighet för barnen att få utvecklas, leka och lära. Vi är en förskola i Solna som planerar våra aktiviteter utifrån barnens tankar, teorier och lekar.  

En förskola i Solna med närhet till naturen

Naturen är en plats för rolig lek men också för effektivt lärande. På vår förskola i Solna tar vi tillvara på naturen och låter barnen få utforska vår närliggande miljö. Vi gör exempelvis utflykter till Överjärva gård och till skogen som ligger precis i närheten där barnen får stimulera alla sina sinnen genom att lyssna, se och känna. Barnens sista år hos oss bygger på deras nyfikenhet på omvärlden och att de ska få svar på alla sina frågor. 

Förskolan i Solna där vi har nära relationer med barn och vårdnadshavare

Hos oss får barnen alltid vara i fokus och vi arbetar på ett projektinriktat sätt för att erbjuda varje barn en tydlig utveckling under hela sin förskolegång. Våra pedagoger arbetar i nära samarbete med dig som vårdnadshavare för att barnen ska känna sig trygga hos oss och få alla förutsättningar för att skapa goda relationer till såväl pedagoger som andra barn.

Här kan du läsa mer om Agnesberg.